latest stable versions: v150827 (changelog)

Old Forums (READ-ONLY): The community now lives at WP Sharks™. If you have an s2Member® Pro question, please use our new Support System.

api scripting pronamic ideal

Home Forums Community Forum api scripting pronamic ideal

This topic contains 2 replies, has 2 voices. Last updated by  m tim 3 years ago.

Topic Author Topic
Posted: Monday Dec 23rd, 2013 at 9:36 am #62095
m tim
Username: mtim

Hallo
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende, ik ben al een aantal weken aan het uitzoeken, heb heel veel videos gekeken maar ik kom er niet uit.
Ik wil graag 3 apparte cursussen gaan verkopen in level 1,2,en 3 en level 4 alle cursussen.
Nu kan dit op veel manieren, maar ik werkt niet met paypal, dus deze manieren vallen af.
Ik werkt met de pronamic ideal plugin.
Na alles uitgezocht te hebben blijft over simple short code conditionals. Klopt dit?

[ s2If current_user_is ( s2member_level2 )]
Sommige premium content voor Level 2 leden .
[/ s2If ]

[ s2If current_user_is ( s2member_level1 )]
Sommige premium content voor Level 1 leden .
[/ s2If ]

[ s2If current_user_is ( s2member_level0 )]
Sommige inhoud voor gratis abonnees .
[/ s2If ]

Laten we als voorbeeld level 2 pakken, nu is mijn vraag:
Plak ik op elke pagina van van de cursus in level 2 deze code?

Zo ja dan ik deze toch ook zichtbaar voor de klant? is dit niet erg?

[ s2If current_user_is ( s2member_level2 )]
Sommige premium content voor Level 2 leden .
[/ s2If ]

En voor level 4, ziet de code er dan zo uit:

[ s2If current_user_is ( s2member_level1_level2_level3 )]
Sommige premium content voor Level 1,2,3 leden .
[/ s2If

Als dit zo is hoe kan ik het testen??

De naam in de code is bijv. altijd level 1?
en dus niet de naam van je cursus? bijvoorbeeld:

[ s2If current_user_is ( s2member_onlinecursushandwerk )]
Sommige premium content voor onlinecursushandwerk leden .
[/ s2If ]

Ik hoop heel graag antwoord te krijgen op deze vragen, een duidelijk stappenplan, hoe wat en waar.
Dit is het enige wat ik niet aan het werk kan krijgen…

Alvast bedankt,
Groeten Marjan

List Of Topic Replies

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
Author Replies
Author Replies
Posted: Monday Dec 23rd, 2013 at 11:55 pm #62108

Marjan, probeer het even in het Engels.

Posted: Tuesday Dec 24th, 2013 at 3:46 am #62116
m tim
Username: mtim

Hello
I hope you can help with the following me, I ‘ve been a couple of weeks to figure out , I watched a lot of videos , but I can not get out .
I would like to sell in level 1,2 , and 3 and level 4 all courses . 3 separate courses
Now this may in many ways , but I will not work with paypal , so these methods fall off .
I work with the PRONAMIC ideal plugin.
After all figured out remains simple short code conditionals . Is this correct ?

[ S2If current_user_is ( s2member_level2 ) ]
Some premium content for Level 2 members.
[/ S2If ]

[ S2If current_user_is ( s2member_level1 ) ]
Some premium content for Level 1 members.
[/ S2If ]

[ S2If current_user_is ( s2member_level0 ) ]
Some content subscribers for free .
[/ S2If ]

For example, let Level 2 suits, now my question :
I paste on each page of the course in level 2 this code ?

If so then I do it visible to the customer? is this bad?

[ S2If current_user_is ( s2member_level2 ) ]
Some premium content for Level 2 members.
[/ S2If ]

And for level 4 , then behold the code :

[ S2If current_user_is ( s2member_level1_level2_level3 ) ]
Some premium content for Level 1,2,3 members.
[/ S2If

If so how can I test ?

The name in the example code is always level 1 ?
and not the name of your course ? for instance :

[ S2If current_user_is ( s2member_onlinecursushandwerk ) ]
Members, some premium content for online course handiwork .
[/ S2If ]

I hope very much to get to these questions , a clear roadmap , how, what and where . Reply
This is the only thing I can not get to work …

Thanks ,
greetings Marjan

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)

This topic is closed to new replies. Topics with no replies for 2 weeks are closed automatically.

Old Forums (READ-ONLY): The community now lives at WP Sharks™. If you have an s2Member® Pro question, please use our new Support System.

Contacting s2Member: Please use our Support Center for bug reports, pre-sale questions & technical assistance.